STIF

Wat doet STIF?
Fabrieksschoorstenen vertegenwoordigen één van de meest essentiële elementen uit het industriële tijdperk. Het ‘ANWB’-bord voor een industrieterrein getuigt er nog steeds van, ofschoon de schoorsteen voor een groot deel uit het stadsbeeld is verdwenen.
De Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) zet zich in voor behoud van een representatieve selectie van (fabrieks)schoorstenen en verzamelt documentatie over de bouw en bouwers van en doet onderzoek naar schoorstenen.
STIF wil zoveel mogelijk bekendheid geven aan de fabrieksschoorsteen om daarmee het draagvlak te verbreden voor selectief behoud van objecten zelf. Door middel van lezingen, excursies en het uitgeven van of meewerken aan publicaties wordt hieraan een bijdrage geleverd. Tweemaal per jaar verschijnt het STIF- nieuwsbulletin ‘Rookpluimen’.
STIF ziet het ook als haar taak om informatie te verstrekken over schoorstenen aan belangstellenden en betrokkenen, zoals eigenaren, gemeenten en het rijk. STIF brengt adviezen uit over de mogelijkheden van behoud en eventueel herstel en onderhoud. Wij kunnen zo nodig contact leggen met erkende schoorsteenrestauratiebedrijven. Ook kan STIF een waardestellend advies uitbrengen over de architectonische, landschappelijke of historische waarde van een schoorsteen