IBAN-nummer, RSIN-nummer en ANBI-status

Wat zijn fabrieksschoorstenen?
IBAN-nummer

Het IBAN-nummer van de Stichting Fabrieksschoorstenen is

NL67 RABO 0384 9661 44

RSIN-nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Het RSIN-nummer van de Stichting Fabrieksschoorstenen is  8067 36 938

ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Fabrieksschoorstenen is een door de Nederlandse belastingdienst goedgekeurde ANBI-instelling

(http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi zoeken/)

belastingdienst

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek.