Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling

De bestudering van en het in standhouden van fabrieksschoorstenen die tot het industrieel erfgoed kunnen worden gerekend.

Beleidsplan voor de jaren 2015-2017

De Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) is een kleine en selecte speler in het industrieel erfgoed veld. Daarom is goede samenwerking met dit veld van groot belang. STIF is daarom lid van de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) en onderhoudt goede contacten met instellingen zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Heemschut.

STIF heeft in de afgelopen jaren de nodige expertise opgebouwd en ontwikkeld op gebied van onderzoek, zijnde , behoudsmogelijkheden, adviseren over onderhoud aspecten en naar originaliteit en vormgeving en versiering van schoorstenen en zal dit blijven doen. Dit gebeurt vaak via advies, kennisoverdracht aan overheden, bedrijven en particulieren. Ook door middel van presentaties voor besturen en verenigingen of eigenaren van schoorstenen.

De eigen achterban wordt van informatie voorzien via de website maar vooral ook via het mededelingenblad “Rookpluimen” wat enkele keren per jaar verschijnt. Wat de overige informatieverspreiding betreft wordt er gestreefd naar goede contacten met de diverse media en wordt onderzocht wat de “nieuwe media” hieraan kunnen bijdragen.

Stif is opgericht in 1997 en heeft als doelstelling de meest bijzondere fabrieksschoorstenen van Nederland te behouden en probeert dit te realiseren door overleg met eigenaren en overheid te voeren. De stichting heeft in samenwerking met de R.C.E. te Amersfoort een rapport samengesteld met de meest bijzonder schoorstenen van Nederland. Dit rapport is als leidraad bedoeld voor het beleid.

Ook adviseert de stichting in samenwerking met betrokken adviseurs over onderhoudsproblematiek bij fabrieksschoorstenen en de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies.

Het bestuur streeft ernaar in 2017 de medewerking aan een boek over schoorstenen voltooid te hebben waarna het boek zal verschijnen.