Doelstelling en beleidsplan

Doelstelling
De bestudering en het in standhouden van fabrieksschoorstenen die tot het industrieel erfgoed kunnen worden gerekend.

Beleidsplan voor de jaren 2023-2028

De Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) is een kleine en selecte speler in het industrieel erfgoed veld. Daarom is goede samenwerking met dit veld van groot belang. STIF is daarom aangesloten bij de Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) en onderhoudt goede contacten met instellingen zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Erfgoedvereniging Heemschut en BOEi. Voorts zijn er enkele internationale contacten.

STIF heeft in de afgelopen 25 jaren de nodige expertise opgebouwd en ontwikkeld op het gebied van onderzoek en advisering met betrekking tot onderhoud en in stand houding van monumentale fabrieksschoorstenen, zowel juridisch als financieel. Dit gebeurt vaak via advies- en kennis-overdracht aan overheden, bedrijven en particulieren. Ook gebeurt dit door middel van presentaties voor besturen en verenigingen of eigenaren van schoorstenen. Het in 2017 verschenen boek “Fabrieksschoorstenen in Nederland” speelt daarbij een grote rol.

De eigen achterban wordt van informatie voorzien via de website maar vooral ook via het mededelingenblad “Rookpluimen” dat enkele keren per jaar verschijnt. Ook door de daaraan toegevoegde reeks themanummers, zoals bijvoorbeeld over 100-jarige schoorstenen. Wat de overige informatie-verspreiding betreft wordt er gestreefd naar goede contacten met de diverse tijdschriften op het gebied van monumenten. Ook wordt onderzocht wat de “nieuwe media” hieraan zouden kunnen bijdragen.

STIF is opgericht in 1997 en heeft als doelstelling het behoud van de meest bijzondere fabrieksschoorstenen van Nederland. STIF probeert dit te realiseren door overleg met eigenaren en overheid te voeren. Ook adviseert de STIF in samenwerking met betrokken adviseurs over onderhouds-problematiek bij fabrieksschoorstenen en de mogelijkheden voor het verkrijgen van subsidies.

STIF heeft in samenwerking met de RCE een rapport samengesteld waarin de meest bijzondere schoorstenen van Nederland zijn opgenomen. Ook is met de RCE een lijst van nog bestaande al of niet monumentale schoorstenen opgesteld, welke via de Landschapsatlas van de RCE op aanvraag toegankelijk is.

Het 25-jarig jubileum van STIF in december 2023 zal, als gevolg van vertraging door de Covid-pandemie, in 2024 meer inhoud krijgen door artikelen in het tijdschrift van Erfgoedvereniging Heemschut en het tijdschrift Monumentaal. Ook zal daarbij bijzondere aandacht gegeven worden aan BOEi te Amersfoort; dankzij deze organisatie zijn een aantal fabrieksschoorstenen gerestaureerd. Als antwoord op het door E-faith (https://www.industrialheritage.eu/) uitgeroepen Europees jaar van de Fabrieksschoorsteen 2023, stelt STIF een fietsroute samen langs 25 Amsterdamse schoorstenen, welke route naar verwacht in juni 2023 zal worden gepubliceerd. Er wordt ook onderzoek ingesteld of jongere fabrieks- of andere industriële en burgerlijke schoorstenen uit de Wederopbouwarchitectuur en Post 65 Erfgoed aan het werkgebied van STIF toegevoegd zouden moeten worden.