Inventarisatie en documentatie

Een belangrijke pijler van het werk van de stichting is een degelijke inventarisatie van het schoorstenenbestand van Nederland. Hiervoor is het van belang dat er een goede samenwerking is met lokale en regionale organisaties op het gebied van het industrieel erfgoed. Ook particulieren kunnen de stichting van dienst zijn door haar opmerkzaam te maken op nog bestaande schoorstenen. Er wordt zoveel mogelijk documentatie verzameld over schoorsteenbouwers, het proces van ontwerpen, technische berekeningen van diverse zaken, de productie van radiaalstenen en de verschillende soorten hierin, de diverse typen schoorstenen, decoratiemotieven, enz. STIF houdt zich aanbevolen voor documenten, fotomateriaal, tekeningen, e.d. die betrekking hebben op de schoorsteenbouw en het gebruik.