De aanvraag betreft het voorstel om de fabrieksschoorsteen van de voormalige zuivelfabriek ‘Klimop’ in Winsum aan te wijzen als gemeentelijk monument. De aanvraag is in de vergadering van de Centrale Adviescommissie van 8 februari 2024 aan de orde geweest. Hierbij waren behalve de eigenaar, Wulff, vertegenwoordigers namens Stichting Fabrieksschoorstenen (STIF) en de gemeente aanwezig. De commissie concludeert dat de schoorsteen zowel vanwege de bijzondere vormgeving (getordeerdeband e.a.) als vanwege het culturtuurhistorisch belang, een monumentale status zeker verdient. Wij adviseren uw gemeente dan ook om over te gaan tot de aanwijzing van de fabrieksschoorsteen tot gemeentelijk monument.

Daarbij doet de commissie de volgende aanbevelingen:

– Niet alleen de schoorsteen op zichzelf, maar ook de locatiespecifieke eigenschappen zoals de opvaart ende resterende bebouwing van de zuivelfabriek (de directeurswoning), maken als ensemble onderdeel uit van het historische verhaal van de plek. Om dit hele verhaal recht te doen, adviseren wij om een onafhankelijke waardestelling voor het hele gebied uit te laten voeren en de relevante bevindingen over de ensemble waarden op te nemen in de monumentenbeschrijving van de schoorsteen.

– Mogelijk heeft de directeurswoning voldoende cultuurhistorische waarde om ook dit onderdeel van devoormalige zuivelfabriek een monumentale status te geven. Een onderzoek hiertoe wordt dan ook van harteaanbevolen.

– Om de bijzondere schoorsteen zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen, zou ook de directeomgeving een opwaardering verdienen. Tijdens het overleg is onder meer gesproken over de uitstraling van de voorgevel van het naastgelegen pand (de oorspronkelijke ramen zijn dichtgezet) en over de inrichting van het terrein (toegangspoort vlak langs de schoorsteen, zicht op de opvaart is niet meer opene.d.). Een verbetering van de directe omgeving op onder meer deze aspecten zal de uitstraling van deschoorsteen nog meer vergroten.

– Hoewel de geschilderde letters ‘Miedema’ van oorsprong niet op de schoorsteen hebben gezeten, beveelt de commissie aan om ook deze te behouden. Deze zijn als tijdslaag een belangrijk onder de