Aan het kanaal in Coevorden staat het restant van de voormalige coöperatieve aardappelmeelfabriek ‘’De Centrale’’. Na de sloop van het grootste deel van de fabriek in 2014 zijn nu alleen nog een deel van de fabrieksgevel en de afgetopte schoorsteen blijven staan. 

De betreffende gevel staat er sinds eind jaren veertig en is een van de weinige herinneringen aan het industrieel erfgoed in de gemeente Coevorden. De schoorsteen is in de gevel gebouwd, dat wil zeggen de gevels zijn ter weerszijde tegen de schoorsteen geplaatst, en hebben niet meer de oorspronkelijke hoogte. Gelukkig is de voor de schoorsteen kenmerkende versiering nog steeds aanwezig. De locatie is grotendeels (90 procent) eigendom van een woningbouwcorporatie. Een aannemer is de ander eigenaar.

De schoorsteen en aangrenzende gevel zijn wel aangemerkt zijn als behoudenswaardig (= Beeldbepalend) maar hebben niet de status van gemeentelijk dan wel rijksmonument.

In de voorgevel is nog een gedenksteen aanwezig, welke herinnert aan het bombardement op de fabriek in 1944.

https://geschiedeniscoevorden.nl/aardappelmeelfabriek-de-centrale